Αν βλέπετε απλώς λαγό, το όνειρό σας σημαίνει ότι η στάση σας απέναντι σε διάφορα θέ­ματα και η διαγωγή που επιδεικνύετε σας καθι­στούν άξιο περιφρόνησης· επιπλέον, να περιμέ­νετε ότι θα σας βρουν δεινά, τα οποία θα προ­κληθούν από τη δειλία του χαρακτήρα σας και την απειρία. Αν δείτε λαγό να τρέχει και εσείς απλώς παρακολουθείτε χωρίς να τον κυνηγάτε, κέρδη πολλά θα έχετε και πλούσια αγαθά θα απο­κτήσετε∙ αν όμως ο λαγός τρέχει και εσείς τον καταδιώκετε, το όνειρο αποτελεί σημάδι ότι οι προσπάθειες να πετύχετε τους στόχους σας είναι ατελέσφορες. Αν δείτε ότι σκοτώνετε λαγό, θα σας βρουν συμφορές, επειδή φανήκατε σκληροί απέ­ναντι σε ανθρώπους που σας έβλαψαν. Αν, πάλι, δείτε ότι τρώτε λαγό, θα διαδοθεί ότι είστε δει­λός, και η φήμη αυτή θα σας βλάψει. Αν αγορά­ζετε λαγό, σημαίνει ότι είστε άνθρωπος ματαιό­δοξος, ο οποίος έχει τη μανία να κάνει επίδειξη πλούτου, μια νοοτροπία που θα σας οδηγήσει στον όλεθρο.