Αν βλέπετε να απλώνονται μπροστά σας λαγκάδια απέραντα, το όνειρο αυτό για μεν τους νέους σημαίνει καλή επίδοση και πρόοδο, για τους γέροντες δε ευτυχισμένα και ήσυχα γηρατειά, μέσα στην αγκάλη της οικογένειας τους. Αν δείτε ότι βρίσκεστε σε λαγκάδι πυκνό και δεν μπορείτε να βγείτε, σύντομα θα μάθετε ότι ναυάγησε κάποια υπόθεσή σας.