Αν ονειρευτείτε ότι τρέξατε ή ερ­γαστήκατε πολύ και έχετε λαχανιάσει, θα εκτι­μηθούν οι κόποι σας από τους άλλους και θα κερ­δίσετε την αγάπη και την υπόληψη του κόσμου· το όνειρο αφορά κυρίως γυναίκες. Αν δείτε άλ­λον να είναι λαχανιασμένος, θα λάβετε σπουδαία είδηση, η οποία θα επιβεβαιώσει κάποια υποψία σας ότι εξαπατηθήκατε. Αν ονειρευτείτε ότι εί­στε λαχανιασμένος και δεν μπορείτε να μιλήσετε, χωρίς να έχετε κάνει κάτι που να το δικαιολογεί, να γνωρίζετε ότι, όσο κι αν κοπιάζετε, κανείς δε θα αναγνωρίσει τους κόπους σας και το έργο σας δε θα τύχει καμιάς εκτίμησης.