Αν δείτε στον ύπνο σας κάτι, οτιδήποτε, να λάμπει, σημαίνει ότι θα σας ζητηθεί να προ­στατεύσετε κάποιο φίλο σας, ο οποίος όμως θα φα­νεί αχάριστος και απέναντι σ’ εσάς αλλά και στους δικούς σας. Αν βλέπετε άνθρωπο να λάμπει, να εί­στε επιφυλακτικοί απέναντι του, διότι θα γίνει πρόξενος μεγάλων κακών, τα οποία θα στραφούν εναντίον σας. Αν έντομο ή άλλο ζώο λάμπει στο σκοτάδι, σημαίνει ότι θα θεωρήσετε κάποιον άνθρωπο σπουδαίο, αυτός όμως θα σας κοροϊδέψει για να κάνει τη δουλειά του κι έπειτα θα σας εγκα­ταλείψει. Αν εσείς ο ίδιος λάμπετε, σημαίνει ότι θα αποκαλυφθούν στους φίλους σας οι αδυναμίες σας και θα γίνετε ρεζίλι.