Κάθε όνειρο που βλέπουμε τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή θα φανερωθεί αφεύκτως εντός της ημέρας, σε παλαιότερους δε χρόνους οι διάφοροι στρατηγοί, πολιτικοί αρχηγοί και γε­νικότερα οι άρχοντες τα όνειρα που έβλεπαν κατά τη νύχτα του Σαββάτου τα κρατούσαν μυστικά μέ­χρι την ώρα της λειτουργίας, και τότε μόνο τα εξέ­θεταν στον ονειροκρίτη και ζητούσαν να ακούσουν την ερμηνεία που εκείνος θα τους έδινε. Λέγεται ότι τα όνειρα αυτά ποτέ δεν έσφαλλαν, δε μένουν δε, όπως άλλα, χωρίς ερμηνεία ξεκάθαρη. Αν, λοιπόν, δείτε στον ύπνο σας ότι είναι Κυριακή, και πράγματι είναι, το όνειρο σημαίνει ότι θα έχετε στη ζωή σας γαλήνη και ήσυχη συνείδηση· για τους γέροντες σημαίνει και υστεροφημία την οποία θα αφήσουν στον κόσμο αυτό∙ αν δεν είναι Κυριακή, αλλά εσείς δείτε σε όνειρο ότι είναι, σημαίνει ότι αμελείτε τις υποθέσεις σας, επομένως θα επέλθει η καταστροφή, και τα δεινά που τη συνοδεύουν. Αν ονειρευτείτε ότι ασχολείστε με πράγματα που συνηθίζονται την Κυριακή, το όνειρο σημαίνει ότι χάνετε τον καιρό σας σε επιδείξεις μάταιες.