Το όνειρο αυτό είναι καλό από κάθε άποψη. Έτσι, αν απλώς δείτε στον ύπνο σας κυ­ψέλη, σημαίνει ότι γνωρίζετε ποιο είναι το καλό και το επιθυμείτε, όπως και την πρόοδό σας, θα κατορθώσετε δε και να προαχθείτε. Αν ονειρευ­τείτε ότι κατασκευάζετε κυψέλη, ή αν με κάποιο τρόπο την περιποιείστε, το όνειρο σημαίνει ότι θα αναμειχθείτε με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν το καλό σας και θα σας βοηθήσουν πολύ. Αν οι­κοδέσποινα δει σε όνειρο κυψέλη, το όνειρο εί­ναι συμβουλή για το πώς να στήσει το νοικοκυ­ριό της, οπότε πρέπει να προσπαθήσει και αυτή να βάλει στο σπίτι της την τάξη που έχουν οι μέλισ­σες στο δικό τους. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κα­ταστρέφετε κυψέλη, είναι σημάδι ότι θα δαπανή­σετε την περιουσία σας εκεί που δεν πρέπει, θα μείνετε δε χωρίς στον ήλιο μοίρα.