Αν δείτε στον ύπνο σας ότι σας πο­νούν οι κυνόδοντες σας, ασθένεια απειλεί εσάς ή κάποιο μέλος της οικογένειας· αν δείτε ότι οι κυ­νόδοντες πέφτουν, για μεν τις γυναίκες και μάλι­στα τις εγκύους σημαίνει προσεχή αποβολή, για δε τους άνδρες θάνατο φίλου τους· για τους ασθενείς, το όνειρο σημαίνει μικρή, αλλά παροδική επιδείνωση της κατάστασής τους· για τους μνηστευμένους, διάλυση του αρραβώνα.