Αν δείτε στον ύπνο σας ότι πήγατε σε κυνήγι και κυνηγάτε πουλιά, κέρδη πολλά και έντιμα, αλλά μετά από πολλούς και μεγάλους κό­πους και βάσανα σημαίνει ότι θα αποκτήσετε∙ αν κυνηγάτε τετράποδα ζώα, για μεν τους άντρες ση­μαίνει ότι στερούνται ενεργητικότητας και γι’ αυτό ποτέ δε θα προοδεύσουν οι εργασίες τους, για δε τις γυναίκες σημαίνει ματαίωση των περί γάμου ή έρωτος ελπίδων που τρέφουν εξαιτίας της αδια­φορίας και της αναισθησίας τους.

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι πηγαίνετε μεν στο κυνήγι, δεν βρί­σκετε όμως τίποτε να σκοτώσετε, το όνειρο είναι σημάδι ότι πολλές ακόμη καλές ευκαιρίες θα χά­σετε, εξαιτίας της τάσης για αισχροκέρδεια και της απερισκεψίας σας· αν δείτε ότι επιστρέφετε από το κυνήγι άπραγος, το όνειρο σημαίνει ότι θα έχετε ασφαλές κέρδος το οποίο όμως, σε κάποιο βαθμό, θα θέσει υπό αμφισβήτηση τη φιλοτιμία σας. Αν στον ύπνο σας δείτε ότι είστε κυνηγός, να περι­μένετε οφέλη από τις επιχειρήσεις σας· αν κυνη­γάτε κάπρους, αγριόχοιρους ή άλλα άγρια ζώα, σημαίνει ότι οι εχθροί σας συνειδητοποίησαν τη δύναμή σας και δε θα σας ενοχλήσουν πλέον αν κυνηγάτε ερπετά, το όνειρο σημαίνει ότι θα καταβάλετε τους εχθρούς σας, οι οποίοι δε θα τολ­μήσουν στο εξής να σας ενοχλήσουν.