Αν από μακριά δείτε στον ύπνο σας κύ­ματα μεγάλα και απειλητικά, σοβαρές ζημιές θα έχετε και μεγάλους κινδύνους θα διατρέξει η πε­ριουσία σας∙ αν δείτε να έρχονται καταπάνω σας μεγάλα κύματα, το όνειρο σημαίνει μεγάλες στε­νοχώριες, τις οποίες πολύ δύσκολα θα κατανική­σετε. Κύματα ήρεμα και απαλά σημαίνουν καλές ειδήσεις, αίσια έκβαση εργασιών, προπάντων δε ευτυχείς έρωτες για τους νέους, ήσυχο δε και ανώ­δυνο θάνατο για τους γέρους∙ αν σε όνειρο δείτε κύματα ματωμένα, μια μεγάλη στενοχώρια θα σας αφήσει ήσυχους και θα απαλλαγείτε απ’ αυτή. Κύματα χρυσίζοντα στον ήλιο ή σπαρμένα με την ασημόσκονη της σελήνης σημαίνουν ελπίδες, γε­νικά δε ανοιχτό μέλλον και καλή αποκατάσταση· για τους ασθενείς, αυτή η εκδοχή του ονείρου ση­μαίνει απαλλαγή από την ασθένεια τους και πλήρη ανάκτηση των δυνάμεων τους. Αν δείτε όνειρο όπου τα κύματα βγαίνουν έξω στη στεριά, αν μεν δεν προξενούν καμία βλάβη σημαίνουν μάταιες απόπειρες των εχθρών σας να σας βλάψουν αν όμως παρασέρνουν και καταστρέφουν, το όνειρο σημαίνει ότι η σκευωρία που εξυφαίνεται εναντίον σας θα πετύχει.