Αν δείτε στον ύπνο σας κύκνο να επι­πλέει, σημαίνει πάντοτε ευχάριστες ειδήσεις, γά­μους των ανύπαντρων, αλλά και αποκάλυψη λό­γων προ πολλού λεχθέντων. Αν δείτε ότι είστε πάνω σε κύκνο, σημαίνει για μεν τους ανύπα­ντρους καλό και ευτυχές συνοικέσιο, για δε τους παντρεμένους θάνατο συγγενούς της συζύγου, ο οποίος θα της αφήσει μεγάλη κληρονομιά. Αν ονειρευτείτε ότι σφάζετε κύκνο, το όνειρο είναι δυσάρεστο, και για μεν τους υγιείς σημαίνει ότι διατρέχει κίνδυνο η υγεία τους, ευχάριστο όμως γι’ αυτούς που πάσχουν, για τους οποίους πάντοτε σημαίνει ανάρρωση.

Αν δείτε κύκνο πολύχρωμο, καλή ευκαιρία θα σας δοθεί να μην κάνετε κάτι το οποίο θα μπορούσε να σας ζημιώσει∙ αν ο κύ­κνος στο όνειρό σας είναι μαύρος, θα έχετε σο­βαρά οικογενειακά προβλήματα και βάσανα∙ αν ακούτε κύκνο να θρηνεί, θα πληροφορηθείτε θά­νατο ο οποίος πολύ θα σας λυπήσει. Κύκνοι πολ­λοί μαζί, αν μεν είναι λευκοί, σημαίνουν γενικά καλές ειδήσεις∙ στους ασθενείς αποτελούν προ­άγγελο γρήγορης ανάρρωσης∙ αν είναι μαύροι, το όνειρο σημαίνει ότι θα έχετε δυσάρεστες ει­δήσεις από πρόσωπα ξενιτεμένα και παράπονα από παλιούς φίλους και συγγενείς, τους οποίους έχετε εντελώς λησμονήσει.