Αν ονειρευτείτε ότι σας κτυπά κάποιος με ράβδο, στενοχώρια θα δοκιμάσετε∙ αν εσείς κτυπάτε κάποιον, το όνειρο σημαίνει ότι ο θυμός σας θα γίνει αιτία δυστυχήματος∙ αν δείτε ότι κτυ­πάτε τη σύζυγο σας ή άλλο συγγενικό σας πρό­σωπο, το όνειρο σημαίνει ότι τρέφετε αγάπη προς αυτό το άτομο∙ αν όμως δείτε ότι η σύζυγος ή κά­ποιος φίλος σάς κτυπά, δεν έχετε πλέον το κύρος που θα έπρεπε ως κύριος του σπιτιού σας, γι’ αυτό και σας προλαβαίνουν άλλοι, Κατ’ άλλους, το κτύ­πημα της συζύγου σημαίνει άκρα υπακοή εκ μέ­ρους της προς το σύζυγο, κάποτε δε και θρίαμβο αυτού κατά των εχθρών του. Αν κτυπάτε πάνω σε τοίχο ή άλλο αντικείμενο, σημαίνει ότι εξαντλείτε τη δύναμη και την ενεργητικότητά σας σε πράγ­ματα ανάξια λόγου.