Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κτίζετε σπίτι που είναι δικό σας, το όνειρο είναι δυσάρεστο, σημαίνει δε λύπες και στενοχώριες, προπάντων δε μεγάλες οικονομικές απώλειες· αν δείτε ότι κτίζετε το σπίτι άλλου, το όνειρο είναι καλό και σημαί­νει ότι θα αποκτήσετε κέρδη και τη συμπάθεια φίλων, θα ζήσετε δε κάποια αιφνίδια χαρά. Αν δείτε σε όνειρο ότι κτίζετε φιλανθρωπικό κατά­στημα, σημαίνει ότι η ευλογία του θεού σκεπάζει το σπίτι σας· αν κτίζετε τείχη πόλεως, το όνειρο εί­ναι σημάδι ότι πολύ σας αγαπά ο κόσμος και πολύ σας εκτιμούν και σας σέβονται.

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κτίζετε κοιμητήριο ή τάφο, θα έχετε χαρά και ευτυχία∙ ακόμη, σημαίνει γάμο για τους ανύ­παντρους, επίσης διασκέδαση και ευθυμία. Αν δείτε ότι κτίζετε εκκλησία, σημαίνει χαρά και ευ­χαρίστηση, συγχρόνως όμως συγκίνηση και δά­κρυα∙ αν κτίζετε στρατώνες ή φρούρια ή κάτι πα­ρόμοιο, σημαίνει ότι θα λάβετε προαγωγή και θα καταλάβετε αξιώματα, συγχρόνως δε θα σας απο­δοθούν τιμές εκ μέρους των συμπολιτών σας, αφορά δε κυρίως τους στρατιωτικούς ή τους ανώ­τερους άρχοντες. Αν όμως στο όνειρό σας δείτε ότι ο ρόλος σας στην οικοδομή είναι αυτός του εργάτη και όχι του δωρητή, το όνειρο σημαίνει φτώχια με­γάλη, ατυχήματα και γενικά κακομοιριά και μι­ζέρια.