Με όποιον τρόπο κι αν δείτε στον ύπνο σας κτήματα, το όνειρο αυτό είναι ευχάριστο· ση­μαίνει ότι θα δοκιμάσετε μεγάλη χαρά, θα απο­λαύσετε υγεία και ευεξία, γενικά δε θα σας ζη­λεύουν για τα αγαθά σας. Συγκεκριμένα, αν δείτε ότι έχετε ήδη κτήματα, το όνειρο σημαίνει υγεία και ευεξία για τις γυναίκες, κέρδη πολλά και ανέλ­πιστα για τους άντρες. Αν δείτε ότι αγοράζετε κτή­ματα, για μεν τις γυναίκες σημαίνει χαρά η οποία πηγάζει από δίκαιους επαίνους, για δε τους άντρες απολαύσεις, κέρδη και ευόδωση επιχειρηματικών σχεδίων. Αν δείτε ότι σας χαρίζουν κτήματα, για μεν τους ανύπαντρους σημαίνει ότι θα σταθεί δί­πλα τους ωραία και πλούσια σύζυγος, για δε τους παντρεμένους καλή θέση, κέρδη ή κληρονομιά, κά­ποτε δε και γέννηση παιδιού ωραίου, που είναι προορισμένο να δοξαστεί. Αν ονειρευτείτε ότι εί­στε ήδη κτηματίας, σημαίνει ότι πολλά ακόμη ατυ­χήματα θα σας συμβούν εξαιτίας της ανοησίας και της αλαζονείας σας.