Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κτενίζεστε μόνος σας και χωρίς να συναντάτε κάποια δυ­σκολία, σημαίνει ότι υπάρχει στη ζωή σας κάποιος φίλος που έχει τη διάθεση να σας βοηθήσει∙ ακόμη, σημαίνει κέρδη πολλά και επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ανοδική πορεία. Αν στο όνειρο δείτε ότι σας κτενίζει κάποιο άλλο πρόσωπο, ση­μαίνει ότι θα απαλλαγείτε εντελώς από φροντί­δες και σκοτούρες και θα ζήσετε κάπως πιο ήσυχα∙ αν, ενώ κτενίζεστε, το κτένι δεν περνάει εύκολα γιατί τα μαλλιά σας είναι μπερδεμένα, το όνειρο σημαίνει ότι έχετε μεγάλες λύπες και δοκιμασίες, θα σας καταδιώξει δε άνθρωπος πολύ ισχυρότε­ρός σας∙ αν κτενίζετε άλλον, θα ζητηθεί η συν­δρομή σας για κάποια υπόθεση, η δε ανάμειξή σας σ’ αυτή θα σας ωφελήσει πάρα πολύ∙ αν δείτε άλ­λον να κτενίζεται μπροστά σας, το όνειρο σημαί­νει ότι θα κερδίσετε υπόθεση την οποία θεωρού­σατε χαμένη∙ για τους ασθενείς σημαίνει ανέλπι­στη τροπή της υγείας τους προς το καλύτερο, ενώ είχαν αρχίσει να απελπίζονται.