Όνειρο που μιλάει μόνο για έρωτα. Έτσι, αν κόρη βλέπει κτένα, σημαίνει ότι θα συναντή­σει μεγάλα προσκόμματα στον έρωτα της, είτε εκ μέρους των γονέων της είτε ακόμη και του ερα­στή της∙ αν δει ότι φορά χτένα, αν μεν αυτή εί­ναι φτωχική και απλή, σημαίνει ότι κάποια άλλη γυναίκα προσπαθεί να της κλέψει την καρδιά του εραστή της∙ αν όμως η κτένα είναι πολύτιμη και ωραία, το όνειρο είναι σημάδι ότι ο αγαπημένος της είναι πολύ πιστός και ειλικρινής απέναντί της, ό,τι δε κι αν κάνουν για να τον αποσπάσουν από την αγάπη του, δε θα το κατορθώσουν. Αν δείτε ότι αγοράζετε κτένα, το όνειρο είναι σημάδι ότι μόνη σας προσπαθείτε να παρεμβάλλετε δυσχέ­ρειες στον έρωτα σας, θα μετανιώσετε όμως γι’ αυτή σας τη διαγωγή όταν πλέον θα είναι αργά∙ αν σας χαρίζουν κτένα, πρέπει να προσέξετε καλά το πρόσωπο το οποίο σας κάνει το δώρο αυτό, γιατί θα παρεμβληθεί ανάμεσα σε σας και στην αγαπημένη σας και θα δημιουργήσει σοβαρά προ­βλήματα στον έρωτα σας∙ αν εσείς ονειρευτείτε ότι χαρίζετε κτένα σε φίλη σας, θα αγαπήσετε τον αγαπημένο της, θα κάνετε δε έτσι δύο ανθρώπους δυστυχισμένους.