Αν δείτε στον ύπνο σας ότι ακούτε κρότο πυροβόλου, δυσάρεστη είδηση θα λάβετε, ίσως μά­λιστα πληροφορηθείτε και το θάνατο συγγενή σας ή φίλου∙ αν ακούτε κρότο πολλών πυροβόλων, για μεν τους ιδιώτες το όνειρο σημαίνει ότι θα γίνουν μάρτυρες αντεγκλήσεων και θα λάβουν μέρος σε μεγάλες οικογενειακές φουρτούνες και έριδες, οι οποίες θα επιφέρουν δεινά∙ αν αυτό το όνειρο το δει πρόσωπο που έχει διοικητική θέση και ασκεί εξουσία, σημαίνει ότι θα γίνει επανάσταση ή πό­λεμος. Κρότος προερχόμενος από άλλη πηγή ση­μαίνει ότι θα ακούσετε ψευδείς ειδήσεις και θα λυ­πηθείτε άδικα.