Το όνειρο αυτό δεν είναι πολύ ευχά­ριστο. Αν γυναίκα δει σε όνειρο να μιλάει με κριτή, σημαίνει ότι θα καταδιωχθεί ο σύζυγός της, ίσως μάλιστα και να φυλακιστεί∙ αν κόρη ανύ­παντρη δει ότι παντρεύεται κριτή, θα ακούσει συ­κοφαντίες οι οποίες πολύ θα την πικράνουν. Αν εσείς δείτε στον ύπνο σας κριτή, και μάλιστα εν ώρα καθήκοντος, μεγάλη στενοχώρια θα δοκι­μάσετε και πολλές πίκρες θα γευτείτε, ιδιαίτερα από στενό σας συγγενή· αν δείτε ότι γίνατε κρι­τής, κάτι πολύ δυσάρεστο θα σας συμβεί, του οποίου τη θλίψη θα διατηρήσετε για πολύ στην ψυχή σας.