Αν απλώς δείτε στον ύπνο σας κριθάρι, χαρά μεγάλη θα σας προξενήσει η είδηση που θα σας φέρει κάποιος φίλος σας· αν δείτε ότι τρώτε κριθάρι, το όνειρο σημαίνει ότι έχετε επιδείξει κακή διαγωγή, γι’ αυτό και σας κατηγορεί ο κό­σμος· αν αλέθετε κριθάρι, θα σας συμβεί ευχά­ριστη περιπέτεια· αν τρώτε ψωμί από κριθάρι, σημαίνει ευχάριστη διασκέδαση στην οποία θα λά­βετε μέρος και εσείς· το όνειρο ταιριάζει περισ­σότερο στις γυναίκες, παντρεμένες και ανύπα­ντρες· αν δείτε ότι φυτεύετε κριθάρι, σημαίνει ότι τώρα κοπιάζετε, οι κόποι σας όμως θα ανταμει­φθούν και ο κόσμος θα σας τιμήσει όπως ακρι­βώς σας αξίζει.