Κρίνος λευκός σημαίνει μεγάλη αθωό­τητα και αγνότητα. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι τον κρατά κόρη, αυτή θα σας αιχμαλωτίσει χρη­σιμοποιώντας την αγνότητα της, ίσως δε γίνει και σύζυγός σας. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι παντρε­μένη γυναίκα κρατά κρίνο, θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει ωραίο παιδί∙ αν δείτε ότι τον κρα­τάτε εσείς, και μάλιστα τον μυρίζετε νιώθοντας ευ­χαρίστηση, σημαίνει τιμές και μεγαλεία· αν δεν εί­ναι η εποχή αυτού του άνθους, εσείς όμως τον δείτε στον ύπνο σας, σημαίνει ότι ξοδεύετε άσκοπα τις ώρες σας και τούτο θα σας βλάψει, αντί να σας ωφελήσει. Αν δείτε ότι φυτεύετε κρίνο, σημαίνει επιτυχία σε ερωτικά θέματα, ιδίως αν το όνειρο αυτό το δει γυναίκα.