Αν δείτε στον ύπνο σας κρήνη σε καλή κα­τάσταση, δείτε δε μάλιστα ότι από τον κρουνό της βγαίνει νερό, καλά και άφθονα κέρδη σημαίνει και επιτυχία στις ερωτικές σχέσεις, ιδίως των γυ­ναικών αν αντιθέτως έχει στερέψει, το όνειρο ση­μαίνει εμπόδια, αποτυχίες και καθετί που μπορεί να σας δυσκολέψει. Κρήνη από τον κρουνό της οποίας τρέχει ζεστό νερό σημαίνει ότι θα λάβετε εί­δηση που θα σας βυθίσει σε λύπη, εφόσον δείτε ότι εσείς την ανοίγετε∙ αν δείτε ότι την ανοίγει κά­ποιος άλλος, αυτός θα λάβει τη δυσάρεστη είδηση. Αν σε όνειρο δείτε ότι από κρήνη βγαίνει κρασί ή άλλο υγρό, πάντως όχι νερό, σημαίνει ότι κάτι κακό βάλατε στο νου σας, το οποίο θα σας βλά­ψει ηθικά και υλικά.

Αν ονειρευτείτε ότι περνάτε από κρήνη και πίνετε νερό, βοήθεια ανέλπιστη από πρόσωπο το οποίο νομίζατε ότι σας εχθρεύεται θα έχετε∙ αν δείτε άλλον να πίνει νερό, το ίδιο θα συμβεί και σ’ εκείνον. Αν δείτε ότι κατασκευάζετε κρήνη σε κάποιο σημείο του σπιτιού σας, το όνειρο σημαίνει ότι θα έχετε ευτυχισμένη οικογένεια και άφθονα αγαθά∙ αν, αντίθετα, δείτε ότι καταστρέ­φετε την κρήνη του σπιτιού σας, σημαίνει ότι θα γίνετε μισητός για τις πράξεις σας και θα αηδιάσουν μαζί σας ακόμη και οι άνθρωποι του σπιτιού σας. Νέοι αν δουν κρήνη στον ύπνο τους, σημαίνει ότι οι ερωτευμένοι θα βρουν τον τρόπο να συναντιού­νται μέχρι να επισημοποιηθεί η σχέση τους.