Αν ο κρίκος που βλέπετε στο όνειρό σας είναι σιδερένιος, θα αντιμετωπίσετε προβλή­ματα στην εργασία σας, θα έχετε δε αποτυχίες ερωτικές και απογοητεύσεις. Κατ’ άλλους ονειροκρίτες, σημαίνει γρήγορα αρραβωνιάσματα.