Αν δείτε στον ύπνο σας ότι ρίχνεστε στην κραιπάλη, το όνειρο ση­μαίνει ότι η εργασία σας πάει καλά και οι επι­χειρήσεις σας είναι υγιείς, πολλά δε κέρδη θα σας χαροποιήσουν. Αν γυναίκα ονειρευτεί ότι ζει στην κραιπάλη, σημαίνει ότι έχει αποκτήσει καλή φήμη στην κοινωνία, καλό δε είναι να προσπα­θήσει να τη διατηρήσει. Αν στο όνειρο δείτε άλ­λους να ζουν σε κραιπάλη, θα πληροφορηθείτε κά­ποια επιτυχία σας, μόνο που την είδηση θα τη μά­θετε εσείς τελευταίος. Αν ακούτε να γίνεται λό­γος περί κραιπάλης, θα πληροφορηθείτε ότι γνω­στός σας κέρδισε τυχαία μεγάλα ποσά και έγινε πλούσιος ξαφνικά, χωρίς να το περιμένει.

Βλέπε και Ασωτία