Δεν είναι διόλου ευχάριστο το όνειρο αυτό. Αν, λοιπόν, δείτε στον ύπνο σας κρεο­πώλη, σπουδαίες υλικές ζημιές θα υποστείτε, προ­σπαθήστε δε, αν μπορείτε, να τις προλάβετε∙ αν δείτε ότι μιλάτε μαζί του, θα δολιευτούν την πε­ριουσία σας άνθρωποι από τους οποίους το πε­ριμένατε∙ αν είστε εσείς κρεοπώλης, το όνειρο σημαίνει πολύ σημαντικές καταστροφές, ιδίως αν δείτε να ασκείτε και την εργασία σας, είστε δη­λαδή έτοιμος να πουλήσετε κρέας. Αν δείτε σε όνειρο ότι οφείλετε χρήματα σε κρεοπώλη και αυτός σας πιέζει να του τα δώσετε, αν μεν είστε άντρας, το όνειρο σημαίνει απαλλαγή από φρο­ντίδες και μέριμνες∙ αν είστε γυναίκα, σημαίνει παντρειά κόρης ή κάποιας άλλης συγγένισσάς σας.