Αν δείτε στον ύπνο σας ότι σας καταδικάζουν σε δι’ απαγχονισμού θάνατο, πραγ­ματοποιείται δε η εκτέλεση, σημαίνει ότι διχό­νοια βασιλεύει στο σπίτι σας, η οποία και θα επι­φέρει καταστροφή. Αν στο όνειρο δείτε ότι είστε παρών σε θανατική εκτέλεση άλλου, σημαίνει ότι οι υπηρέτες σας δολιεύονται εσάς και την περι­ουσία σας, καλό δε είναι να λάβετε τα μέτρα σας για να τους συλλάβετε. Αν στον ύπνο σας δείτε ότι τρέχετε σε βοήθεια κρεμασμένου, όχι κατά­δικου αλλά αυτόχειρα, θα ζητηθεί από συγγενικό σας πρόσωπο η συνδρομή σας, την οποία δεν εί­ναι σωστό να αρνηθείτε. Αν δείτε ότι κλέβετε τα πράγματα ή τα ρούχα ανθρώπου κρεμασμένου, το όνειρο σημαίνει ότι θα αποκτήσετε πολλά κέρδη, τα οποία όμως δε θα έχουν πολύ τίμια πηγή∙ για τις γυναίκες, αυτή η εκδοχή του ονείρου ση­μαίνει ότι θα ανακτήσουν και θα αποκαταστήσουν την τραυματισμένη τους υπόληψη.