Το όνειρο αυτό επιδέχεται, όπως και άλλα, διαφορετικές ερμηνείες, πολλές φορές δε οι διάφοροι ονειροκρίτες δε συμφωνούν μεταξύ τους. Και I αν μεν δείτε στον ύπνο σας κρέας ψημένο, σημαίνει ότι η υπόθεση την οποία από καιρό κυνηγάτε θα  έχει αίσιο τέλος, για τούτο δε η χαρά σας θα είναι μεγάλη· αν το κρέας είναι ωμό, θα κατηγορη­θείτε και θα συκοφαντηθείτε· το όνειρο αυτό αφορά περισσότερο τις γυναίκες· αν μάλιστα κάποια δει ότι τρώει κρέας ωμό, θα κατασυκοφαντηθεί από τους αντιπάλους της, τα δε μυστικά της θα αποκα­λυφθούν, γενικά δε θα πάθει μεγάλο ρεζιλίκι. Αν ονειρευτείτε ότι μαγειρεύετε κρέας, για μεν τους άντρες σημαίνει ότι οι δυσχέρειες που εμφανίζονταν στις υποθέσεις τους εξομαλύνθηκαν και θα λά­βουν τέλος· για τις γυναίκες, το όνειρο αυτό ση­μαίνει ότι οι αντίπαλοι απελπίστηκαν με τις συκο­φαντίες, οι οποίες φαίνεται ότι είναι αναποτελε­σματικές· αν δείτε ότι άλλος μαγειρεύει κρέας για σας, το όνειρο σημαίνει ότι έχετε καλούς φίλους οι οποίοι φροντίζουν για τις υποθέσεις σας περισ­σότερο απ’ όσο φροντίζετε εσείς ο ίδιος.

Για τους ασθενείς, το όνειρο σημαίνει ανάκτηση δυνάμεων και βελτίωση της υγείας τους, ιδίως δε ελπίδες πλή­ρους αποκατάστασης και ανάρρωσης. Κρέας από γέρικο ζώο, μαύρο, το οποίο βράζει πολύ δύσκολα, προαναγγέλλει ζημιές και λύπες, ακόμη δε δυσά­ρεστες ειδήσεις για τους ξενιτεμένους συγγενείς σας. Κρέας βραστό σημαίνει βαριά μελαγχολία και διάψευση ελπίδων. Κρέας βοδινό αν δείτε ότι τρώτε, μεγάλη νωθρότητα δείχνετε για τις υποθέ­σεις σας και τούτο θα σας βλάψει πολύ· πρόβειο κρέας αν τρώτε, σημαίνει ότι θα ακούσετε κάτι δυ­σάρεστο εντός της ημέρας· σε κάποιες περιπτώ­σεις το όνειρο σημαίνει ζημιά προσώπου για το οποίο ενδιαφέρεστε, ενίοτε δε και θάνατο φίλου σας ή συγγενή. Χοιρινό κρέας σημαίνει ότι θα λά­βετε καλό από ‘κεί που δεν το περιμένετε∙ ανύπα­ντρη κόρη αν δει αυτό το όνειρο, θα παντρευτεί άνθρωπο κατώτερο κοινωνικά, ο οποίος θα της φέ­ρεται βάναυσα και χυδαία και θα καταστήσει τη ζωή της αληθινό και παρατεταμένο μαρτύριο. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι τρώτε κρέας άλλου αν­θρώπου, παραδόξως το όνειρο είναι καλό, σημαί­νει δε πρόοδο και επιτυχία επαγγελματική, καθώς και ευτυχία στον έρωτα, ζωή ήσυχη και γαλήνια για τους γέροντες, αποκατάσταση δε της υγείας για τους ασθενείς· αν όμως δείτε ότι τρώτε το δικό σας κρέας, σημαίνει ότι θα σας συμβούν μεγάλα δεινά, των οποία αιτία θα είστε πάλι εσείς ο ίδιος∙ αν τρώτε το κρέας ανθρώπου του σπιτιού σας, τέ­κνου σας ή γονιού σας, αν αυτός που βλέπει το όνειρο είναι άντρας, σημαίνει ότι θα του τύχει κά­ποιο μεγάλο κακό

Αν όμως γυναίκα βλέπει αυτό το όνειρο, το κακό θα είναι μικρότερο και ίσως ανε­παίσθητο, όπως κάποια δυσαρέσκεια ή μικρής έντα­σης φιλονικία∙ αν δείτε ότι τρώτε κρέας θηρίων ή άγριων πτηνών, θα λάβετε καλή είδηση από τα ξένα, και μάλιστα από ανθρώπους τους οποίους δεν έχετε δει εδώ και πολλά χρόνια και τους έχετε πε­θυμήσει∙ για τις γυναίκες, το όνειρο μπορεί να ση­μαίνει και ότι θα συναντήσουν στο δρόμο παλιό τους εραστή και η συνάντηση αυτή πολύ θα τις τα­ράξει. Κρέας ψαριού αν δείτε πως τρώτε, είδηση δυσάρεστη και μεγάλη ψυχική ταραχή σημαίνει, ιδίως για τις γυναίκες. Κρέας το οποίο βρομάει, πα­τσάς ή κάτι άλλο, σημαίνει πάντοτε μεγάλες υλι­κές ζημιές, κάποτε δε και ασθένεια και φτώχια. Κρέας λαγού αν δείτε πως τρώτε, σημαίνει ότι σε κάποια περίσταση θα δοκιμαστούν το θάρρος και η γενναιότητά σας, προσέξτε δε μήπως αποκτή­σετε φήμη δειλού και ανόητου∙ κρέας πέρδικας αν τρώτε, καλή και ωραία κόρη σας συμπαθεί πολύ, ευ­τύχημα δε θα ήταν αν μπορούσατε να φανείτε αντά­ξιος των αισθημάτων της και της εκτίμησής της∙ αν τρώτε κρέας περιστεριού, για τους παντρεμένους σημαίνει ότι το έτερον ήμισυ δεν είναι και τόσο αθώο, ας ανοίξουν δε τα μάτια τους οι ενδιαφε­ρόμενοι, ώστε να μη ρεζιλευτούν από αντίζηλο τολ­μηρό και αυθάδη.