Αν δείτε στον ύπνο σας ότι το κράτος αναθέτει σε σας κάποια υπηρεσία, το όνειρο ση­μαίνει ότι έχετε σπουδαίες γνώσεις τις οποίες δε θα αργήσετε να αξιοποιήσετε για το καλό σας, συγχρόνως δε ότι ο κόσμος σάς αγαπά και σας υπολογίζει· αν δείτε στον ύπνο σας ότι φεύγετε από την υπηρεσία στην οποία σας έταξε το κρά­τος, το όνειρο αποτελεί σημάδι ότι έχετε επιδεί­ξει κάκιστη διαγωγή, για την οποία θα σας βα­ραίνει η συνείδησή σας.