Το όνειρο τούτο επιδέχεται πάρα πολλές ερμηνείες, οι οποίες, όπως εί­ναι φυσικό, σχετίζονται με το χρώμα του κρασιού, τη χρήση που κάνετε κ.λπ. Αν δείτε στον ύπνο σας άσπρο κρασί, υγεία και ευρωστία σημαίνει για τους υγιείς, για τους αρρώστους ανάρρωση και για τις εγκύους εύκολη γέννα παιδιού το οποίο θα εί­ναι χαριτωμένο και υγιέστατο. Κρασί κόκκινο ση­μαίνει δύναμη και επιρροή, κάποτε δε και έριδες από τις οποίες ενδεχομένως θα χυθεί αίμα. Σε περιστάσεις ανωμαλίας, σε καιρό πολέμου, το όνειρο πάντοτε σημαίνει μάχες και συμπλοκές, ιδίως αν αυτός που το βλέπει είναι στρατιωτικός. Για τους ασθενείς, το όνειρο σημαίνει ότι θα ανα­γκαστούν να υπομείνουν τη διαδικασία να τους πά­ρουν αίμα με βεντούζα, προκειμένου να ανακτή­σουν την υγεία και τη δύναμη τους. Στις γυναί­κες σημαίνει ότι κάποιος δικός τους έχυσε αίμα ανθρώπου, γι’ αυτό το όνειρο προαναγγέλλει οι­κογενειακή βεντέτα.

Κρασί σκούρο, μαύρο εντε­λώς, σημαίνει καλή έκβαση υποθέσεων με τη με­σολάβηση ισχυρού και σημαντικού προσώπου, ως επί το πλείστον γυναίκας. Κρασί γλυκό σημαίνει ότι έχετε ισχυρούς φίλους, έτοιμους να σας προ­στατέψουν και να σας βοηθήσουν με κάθε τρόπο σε υλικό και ηθικό πλαίσιο. Κρασί δυνατό (μπρού­σκο) σημαίνει ότι θα συναντήσετε δυσχέρειες στις υποθέσεις σας, ίσως δε και οριστική αποτυχία τους. Κρασί που έχει ξινίσει σημαίνει οικογενει­ακές δυσαρέσκειες και σκηνές ανάμεσα στα αντρόγυνα, οι οποίες θα έχουν δυσάρεστα απο­τελέσματα και θα οδηγήσουν ακόμη και σε δια­ζύγιο. Για τους ανύπαντρους και τους ερωτευμέ­νους, το όνειρο σημαίνει απιστίες και προδοσίες. Αν δείτε στον ύπνο σας κρασί παλιό, σπάνιο και ακριβό, σημαίνει ότι έχετε πρόωρα γεράσει από τα βάσανα και τους πόνους· αν το δείτε σε φιά­λες, σημαίνει ότι μάταια προσπαθείτε να αποδεί­ξετε ότι είστε νέος. Αν δείτε σε όνειρο ότι πίνετε κρασί αγνό χωρίς νερό, σημάδι ότι θα σας δοθεί αφορμή να θυμώσετε και θα κάνετε κάτι για το οποίο θα μετανιώσετε· κρασί θολό σημαίνει κέρδη και επιτυχίες, οι οποίες όμως θα συνοδευτούν από πολλές πίκρες· κρασί με νερό, αν αυτός που το βλέ­πει είναι άντρας, σημαίνει μεγάλη αδυναμία και απώλεια κάθε ελπίδας για επιτυχία, αν δε λάβει εγκαίρως δραστικά μέτρα∙ αν το όνειρο το δει γυ­ναίκα, σημαίνει ότι αναμειγνύεται σε πράγματα που δεν την αφορούν, ούτε της ταιριάζουν, και θα μετανιώσει.

Για τους ασθενείς, το όνειρο ση­μαίνει παρατεινόμενη αδυναμία· για τις νεαρές, σημαίνει ότι έχουν μεγαλύτερες απ’ ό,τι πρέπει απαιτήσεις· για τους γέροντες, κρασί με νερό ση­μαίνει ότι δε φροντίζουν όσο πρέπει για τα γη­ρατειά τους και θα μετανιώσουν, αλλά πλέον θα είναι αργά. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι πίνετε πολύ κρασί χωρίς να σας ζαλίζει, είναι σημάδι εξαιρε­τικής υγείας και ευρωστίας δικής σας και των οι­κείων σας. Αν στον ύπνο σας δείτε κρασί να χύ­νεται, αν μεν χύνεται πάνω στο τραπέζι, το όνειρο σημαίνει έλλειψη φίλων, δυσαρέσκεια μεταξύ των συγγενών, προδοσία εκ μέρους ερωμένης και απι­στία των δικών σας ανθρώπων, προπάντων δε με­γάλη αχαριστία η οποία θα επιφέρει την κατα­στροφή∙ αν χύνεται στο πάτωμα, θα βρεθείτε μπερ­δεμένος σε δίκες και δε θα έχουν τελειωμό∙ αν μά­λιστα το όνειρο αυτό το δει γυναίκα, σημαίνει ότι θα κατασυκοφαντηθεί από άνθρωπο που άλλοτε πολύ αγαπούσε και από τον οποίο αγαπήθηκε.

Αν δείτε ότι εσείς ο ίδιος φτιάχνετε κρασί, το όνειρο αποτελεί σημάδι ευόδωσης σχεδίων, ακόμη και εκείνων που σχεδόν τα θεωρούσατε χαμένα αν δείτε ότι κλέβετε κρασί, σημαίνει ότι θα αφαι­ρέσετε από κάποιον άλλο άνθρωπο την ηθική του δύναμη και θα προσπαθήσετε να την κάνετε δική σας, δε θα ωφεληθείτε όμως σε τίποτε απ’ αυτό· αν δείτε ότι αποθηκεύετε κρασί στις αποθήκες σας, κέρδη καλά θα έχετε, τα οποία θα προκύψουν κυρίως από την υποστήριξη των φίλων σας και των συγγενών σας· αν το κρασί που έχετε αποθηκευ­μένο δείτε ότι ξίνισε, το όνειρο σημαίνει πως ό,τι έκαναν για εσάς συγγενείς και φίλοι πήγε στράφι. Αν δείτε ότι για να μαγειρέψετε κάποιο φαγητό χρησιμοποιήσατε και κρασί, σημαίνει για μεν τους άντρες ότι εξαντλούνται σε έργα άσκοπα και ανόητα, τα οποία τους αφαιρούν ηθικές και υλικές δυνάμεις, και για τις γυναίκες ότι η υπερβολική φροντίδα του εαυτού τους και η υπακοή στις επι­ταγές της μόδας τις βλάπτει αντί να τις ωφελεί.

Βλέπε και Οίνος