Αν δείτε στον ύπνο σας ότι φοράτε κρά­νος, χωρίς αυτό να είναι το κατάλληλο, το όνειρο σημαίνει ότι θα επιδείξετε μεγάλη απρονοησία, με δυσάρεστες συνέπειες. Αν δείτε ότι φοράτε στολή στρατιωτική η οποία απαιτεί κράνος, το όνειρο ση­μαίνει προαγωγή, τιμές δε και δόξες για πολιτικούς και στρατιωτικούς.