Αν δείτε στον ύπνο σας κρανίο νεκρού, σημαίνει ότι σας απειλεί ασθένεια που εντοπίζε­ται στο κεφάλι, αν όμως λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις μπορείτε να την αποφύγετε. Αν δείτε στον ύπνο σας το κρανίο σας σπασμένο, θα κάνετε σκέψεις πικρές, οι οποίες πολύ θα σας λυπήσουν, πρέπει δε να ελευθερωθείτε απ’ αυτές.