Περιπλοκές, μπερδέματα και λογομα­χίες βγάζει στην επιφάνεια αυτό το όνειρο. Έτσι, μπορεί να σημαίνει επίσκεψη οχληρή, ίσως και εγκατάσταση ξένου ανθρώπου στο σπίτι σας· ακόμη, για τις γυναίκες σημαίνει ανάμειξη σε υπο­θέσεις που ξεπερνούν τις δυνάμεις τους, επομένως θα έχουν κακά ξεμπερδέματα∙ ακόμη, σημαίνει ανάμειξη σε ξένη υπόθεση και γενικά μπλεξίματα σε υποθέσεις οι οποίες δεν είναι δικές σας, ούτε του επιπέδου σας.