Αν δείτε στον ύπνο σας κουτάβι, ση­μαίνει ότι αδυνατείτε να κάνετε κάτι, μολονότι έχετε την καλή διάθεση γι’ αυτό· αν το χαϊδεύετε, σημαίνει ότι θα σας ζητηθεί να προστατέψετε ασθενή και αδύναμο άνθρωπο∙ αν το κουτάβι σάς γαβγίζει, σημαίνει ότι έχετε εχθρούς ανίκανους να σας βλάψουν, οπότε δε θα ήταν άσχημο να αδια­φορήσετε γι’ αυτούς εντελώς και να μην τους λο­γαριάζετε. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι γυναίκα γεννάει κουτάβι, το όνειρο σημαίνει ότι θα γεν­νήσει παιδί τόσο καλό, που η αγαθοσύνη του θα φτάνει μέχρι τη βλακεία.