Αν στο όνειρό σας δείτε κουτάλια αση­μένια, σημαίνει ότι θα έχετε κέρδη μεγάλα και αποκτημένα έντιμα, συγχρόνως δε χωρίς μεγάλους κόπους και θυσίες· ακόμη, το όνειρο σημαίνει κλη­ρονομιά ξαφνική ή λαχείο το οποίο είχατε ξεχά­σει ότι είχατε. Αν δείτε ότι τα κουτάλια είναι χρυσά, πολύτιμα και λεπτοδουλεμένα, πλούτη αιφ­νίδια και μεγάλα θα αποκτήσετε από απρόσμενη πηγή. Αν στο όνειρο δείτε ότι τρώτε με σιδερέ­νια κουτάλια, ή και με χάλκινα, ζημιές σημαντι­κές και απώλειες μεγάλες θα έχετε, αιτία δε θα είναι ο τζόγος. Κουτάλια από μολύβι σημαίνουν ότι σας χαρακτηρίζει μετριοφροσύνη, θα έχετε δε γαλήνη στο σπίτι σας· αν τα κουτάλια είναι ξύλινα, λύπη θα δοκιμάσετε από τη στέρηση φιλικού και αγαπητού σας προσώπου.