Αν δείτε στον ύπνο σας κούρκο, το όνειρο σημαίνει ότι δεί­χνετε αδικαιολόγητη αδιαφορία για τις υποθέσεις σας και θα τις χάσετε∙ αν τον δείτε να έρχεται προς το μέρος σας και να είναι επιθετικός, κάποιος προ­σπαθεί με όλες του τις δυνάμεις να σας βλάψει, τε­λικά όμως θα την πατήσει ο ίδιος· αν στο όνειρο δείτε τον εαυτό σας σαν κούρκο, να ξέρετε πως θα χάσετε κάποια σοβαρή υπόθεση εξαιτίας της αλα­ζονείας σας· αν δείτε ότι σφάζετε κούρκο, περι­μένετε να σωθείτε από δυσκολότατη περίσταση, αιτία δε αυτής της επιτυχίας θα είναι η εξαιρε­τική ευφυΐα που διαθέτετε∙ αν ονειρευτείτε ότι τρώτε κούρκο, σημαίνει ότι θα έχετε κέρδη από πηγή που δεν ελπίζατε. Κούρκοι που μαλώνουν με­ταξύ τους σημαίνουν ότι οι εχθροί σας προσπα­θούν να σας βλάψουν, δε θα το κατορθώσουν όμως. Γυναίκα ανύπαντρη που θα δει σε όνειρο ότι αγοράζει κούρκο ή τον εκτρέφει στο στήθος της, θα παντρευτεί με άνθρωπο που θαυμάζει και εκτιμά ο κόσμος όλος· αν όμως αυτή που το βλέ­πει είναι παντρεμένη, και μάλιστα έγκυος, σημαί­νει ότι θα γεννήσει ωραίο και υγιέστατο αγοράκι. Κούρκου φωνή αν ακούτε σε όνειρο, είναι προ­μήνυμα υγείας και ευρωστίας γι’ αυτόν που τον ονειρεύεται.

Βλέπε και Γάλος & Γαλοπούλα