Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είστε κου­ρέας, σημαίνει ότι γίνεστε οχληρός στους φίλους σας και αυτοί αποφάσισαν να σας αποφεύγουν το ίδιο ισχύει και για γυναίκα που θα δει αυτό το όνειρο. Αν δείτε άλλον ως κουρέα, σημαίνει ότι μπλέξατε με αναιδή και φλύαρο άνθρωπο, ο οποίος θα σας κουράσει, θα σας κλέβει δε πολύ χρόνο, γι’ αυτό και θα τον απομακρύνετε από κοντά σας. Κόρη που θα δει σε όνειρο ότι παντρεύ­εται κουρέα ας ετοιμάζεται για νηστεία, καλό δε είναι να προετοιμαστεί γι’ αυτό τουλάχιστον ψυ­χολογικά, διότι ο μέλλων σύζυγος της συνηθίζει πολύ τις νηστείες.