Αν στον ύπνο σας δείτε πως παρα­πονιέστε γιατί είστε κουρασμένος και αδυνατείτε να κάνετε κάτι, το όνειρο σημαίνει ότι θα σας κα­ταλάβει απογοήτευση και θα αποθαρρυνθείτε τη στιγμή ακριβώς που θα έχετε τελειώσει τις εργα­σίες σας· αν στο όνειρο δείτε ότι κάποιος άλλος παραπονιέται ενώπιον σας ότι είναι κουρασμένος, το σίγουρο είναι ότι αυτός έχει ανάγκη ηθικής και υλικής ενθάρρυνσης και πρέπει να του την προσφέρετε∙ αν ονειρευτείτε ότι παραβγαίνετε με κάποιον άλλο στο δρόμο ή ότι γυμνάζεστε με άλλο τρόπο, και εσείς κουράζεστε, το όνειρο εί­ναι σημάδι ότι οι εχθροί σας θα κατορθώσουν να σας καταβάλουν, παρόλο που εσείς δε θέλατε να το πιστέψετε.

Αν όμως στο όνειρο δείτε ότι κου­ράζεται ο άλλος, θα κατορθώσετε να επιβληθείτε και σ’ αυτούς τους αντιπάλους σας, πράγμα που στο μέλλον θα τους κάνει να σας σέβονται και να σας εκτιμούν, και όχι να σας εχθρεύονται. Ζώο που παρουσιάζει φανερά σημάδια κόπωσης αν δείτε σε όνειρο, σημαίνει ότι η αμοιβή που λαμ­βάνετε από τη δουλειά σας δεν ανταποκρίνεται στην εκ μέρους σας προσφορά έργου, πρέπει δε να σκεφτούν έγκαιρα την αύξηση των αποδοχών σας. Αν δείτε ότι επειδή είστε κουρασμένος αρ­νείστε να κάνετε κάτι, το όνειρο σημαίνει ότι δεν αντιλαμβάνεστε με τον πρέποντα τρόπο τις υποχρεώσεις σας απέναντι στους εργοδότες, πράγμα για το οποίο αργότερα θα μετανιώσετε.