Αν δείτε στον ύπνο σας ότι προσπαθείτε με ένα κουπί να κάνετε τη βάρκα σας να προχω­ρήσει, σημαίνει πως αγωνίζεστε μόνοι σας να πε­τύχετε στη δουλειά σας, όμως δε θα τα καταφέ­ρετε. Αν δείτε βάρκα με πολλά κουπιά, το όνειρο αυτό σημαίνει ότι έχετε πολλούς φίλους πρόθυμους να σας συμπαρασταθούν σε κάθε δύσκολη στιγμή. Αν τα κουπιά δεν είναι σε βάρκα αλλά στην ξηρά, τότε να ξέρετε ότι σας περιστοιχίζουν άνθρωποι που θέλουν μεν το καλό σας, είναι όμως ανίκα­νοι να σας προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια.