Το όνειρο αυτό, όπως κι αν το δείτε, σημαίνει ενοχλήσεις και έγνοιες που θα προκλη­θούν: από εχθρούς, μικρούς μεν και αδύναμους να σας βλάψουν, ικανούς όμως να σας χαλάσουν την ηρεμία και τη γαλήνη· από φίλους απαιτητικούς και ανόητους· από γυναίκες που σας πλησιάζουν με φιλική διάθεση μόνο και μόνο για να σας εκ μεταλλευτούν. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι σκο­τώνετε κουνούπια, το όνειρο σημαίνει ότι οι φρο­ντίδες σας και οι έγνοιες για διάφορα θέματα εί­ναι πολύ περισσότερες από όσες εσείς μπορείτε να αντιμετωπίσετε.