Αν δείτε στον ύπνο σας βρεφική κούνια, για μεν τους παντρεμένους το όνειρο σημαίνει απόκτηση παιδιών, και δη αρσενικών, για δε τους ανύπαντρους καλό γάμο και πολλά τέκνα. Αν δείτε ότι βρίσκεστε σε κρεβατάκι βρέφους, αν μεν εί­στε ανύπαντρος, σημαίνει ότι θα αργήσετε να παντρευτείτε εξαιτίας της αντίδρασης των γονιών σας· αν είστε παντρεμένος, είναι σημάδι ότι ο γά­μος σας θα μείνει άκαρπος και δε θα γεννηθεί από αυτόν παιδί. Αν δείτε ότι αγοράζετε κούνια, ση­μαίνει ότι λαμβάνετε μέτρα τα οποία είναι πολύ πρόωρα για την περίσταση στην οποία βρίσκε­στε.

Αν κατασκευάζετε μόνος σας κούνια, για μεν τους παντρεμένους το όνειρο σημαίνει ότι θα εί­ναι καλοί νοικοκυραίοι και οικογενειάρχες παραδειγματικοί, για δε τους ανύπαντρους σημαί­νει, αντίθετα, ότι η διαγωγή τους είναι άξια μομ­φής και πρέπει να διορθωθούν όσο είναι ακόμη καιρός. Αν δείτε ότι βάζετε κάποιον άλλο στην κούνια, αν μεν είναι ανύπαντρος, θα συντελέσετε στο γάμο του, διότι θα σας έχει ήδη εκμυστηρευ­τεί το μυστικό του∙ αν είναι παντρεμένος, σημαί­νει ότι επιβουλεύεστε την υπόληψη της γυναίκας του, η οποία και σας υποπτεύεται, αν δε βεβαιω­θούν οι υποψίες της, θα περάσετε άσχημα μαζί του. Αν δείτε ότι η κούνια των παιδιών σας καίγεται, γι’ αυτούς μεν που δεν έχουν παιδιά σημαίνει ότι δε θα αποκτήσουν ποτέ, γι’ αυτούς όμως που έχουν, τα απειλεί σοβαρή ασθένεια. Γυναίκα έγκυος που θα δει ότι καίγεται η κούνια παιδιού της θα αποβάλει, χωρίς όμως η ίδια να πάθει τί­ποτε.