Αν δείτε στον ύπνο σας κουνέλι, ση­μαίνει ότι είστε άνθρωπος πολύ αδύνατου χαρα­κτήρα και η αδυναμία σας αυτή θα σας βλάψει σε ό,τι αφορά το εργασιακό σας μέλλον και την ιε­ραρχική σας ανέλιξη· για τις γυναίκες, το όνειρο σημαίνει ότι κρύβουν τον αληθινό χαρακτήρα τους και υποκρίνονται σε βαθμό αναισχυντίας. Αν το κουνέλι στο όνειρο το δείτε λευκό, και μάλιστα αν το πιάνετε και το χαϊδεύετε, έχετε καλούς φί­λους πρόθυμους να σας υποστηρίξουν. Αν όμως το κουνέλι είναι μαύρο, μεγάλες οικονομικές δυσκο­λίες θα δοκιμάσετε και θα προσαχθείτε ίσως σε δίκη για τα χρέη σας.

Αν δείτε ότι σφάζετε κουνέλι, σημαίνει ότι κάνετε κατάχρηση της δύναμής σας εις βάρος κάποιου που μένει στο σπίτι σας· αν το τρώτε, υγεία και άνεση σημαίνει. Αν δείτε ότι σκο­τώνετε με όπλο κουνέλι, ζημιές μεγάλες θα έχετε∙ αν αυτό το όνειρο το δει γυναίκα, ας περιμένει να ακούσει υβριστικούς λόγους και να εξευτελιστεί ή από φίλο της ή από το σύζυγό της μπροστά σε ξένους, κάτι που θα την πληγώσει κατάκαρδα.