Όπως κι αν δείτε στον ύπνο σας κουκούλια, τιμές και αξιώ­ματα σημαίνουν για τον άντρα, είτε πρόκειται γι’ αυτόν που θα δει το όνειρο είτε για κείνον που πρωταγωνιστεί σ’ αυτό∙ ηθική ικανοποίηση, αν εί­ναι γυναίκα. Αν στρατιωτικός ασχολείται με την εκτροφή μεταξιού, σημαίνει ότι θα προαχθεί, θα επαινεθεί από τους συναδέλφους του και θα δο­ξαστεί για την ανδρεία του στα πέρατα του κό­σμου. Αν στο όνειρο δείτε ότι πουλάτε ή κατεργάζεστε μεταξοσκώληκα, θα έχετε να κάνετε με ισχυρά και αξιόλογα πρόσωπα τα οποία στην κα­τάλληλη περίσταση θα σας βοηθήσουν πολύ.