Αν δείτε στον ύπνο σας κούκο, για μεν τους γεωργούς και τους αλιείς το όνειρο σημαί­νει καιρό κατάλληλο για την εργασία τους και καλή σοδειά∙ για όσους σκοπεύουν να κάνουν γάμο ή να ταξιδέψουν, αποτελεί δυσάρεστο προ­μήνυμα, ιδίως αν αυτός που θα το δει είναι άντρας, από τον ίδιο όμως εξαρτάται η απαλλαγή από τη δύσκολη περίσταση στην οποία έχει περιέλθει. Πολλοί κούκοι στο όνειρό σας σημαίνουν καλο­καιρία, διασκεδάσεις, γιορτές και γενικά ευθυμία.