Όνειρο με κουκιά, με όποιον τρόπο κι αν τα δείτε, σημαίνει φιλονικίες, γκρίνια και δι­χόνοιες οικογενειακές. Κι αν μεν δείτε κουκιά χλωρά, θα φιλονικήσετε με τους γείτονες ή τους φίλους σας και θα περιέλθετε ίσως στην ανάγκη να καταφύγετε στα δικαστήρια. Αν τα αγοράζετε, γκρίνια φοβερή θα έχετε στο σπίτι σας και θα συ­μπλέκεστε κάθε μέρα με τους γονείς σας. Αν δείτε ότι τρώτε χλωρά κουκιά, το όνειρο είναι σημάδι ότι θα αρχίσουν ατελείωτες διχόνοιες με την ερω­μένη ή τη γυναίκα σας, αιτία δε όλων αυτών θα είστε εσείς. Κουκιά ξερά σε όνειρο σημαίνουν προβλήματα οικογενειακά∙ συγκεκριμένα, σημαί­νουν γκρίνια που δημιουργείται επειδή εσείς σκοπεύετε να κάνετε γάμο τον οποίο δε θέλουν εκεί­νοι ή και το αντίστροφο.