Αν στο όνειρό σας μιλάτε σε κουφό, ση­μαίνει ότι τα μυστικά σας, αυτά που εσείς είπατε σε ένα μόνο άτομο, τα έχει μάθει ο κόσμος όλος. Αν δείτε ότι και εσείς ο ίδιος είστε κουφός, να ξέρετε ότι θα σας βλάψει η ακριτομυθία σας. Αν, πάλι, δείτε δύο κουφούς να προσπαθούν να συ­νεννοηθούν αλλά να μην το κατορθώνουν, το πρωί να χαμογελάσετε, γιατί, παρόλο που έχετε πολλούς και δυνατούς εχθρούς, αυτοί δεν είναι σε θέση να σας βλάψουν.