Αν δείτε στον ύπνο σας κουμπί, είναι δε μικρό και χαριτωμένο, το όνειρο σημαίνει επιτυ­χία στον έρωτα, αφορά δε κυρίως τις γυναίκες, και μάλιστα τις νέες. Αν είναι μεγάλο και χοντρο­κομμένο, σημαίνει ψυχρότητα και αδιαφορία εκ μέρους του ερωτικού σας συντρόφου. Αν δείτε σε όνειρο ότι έχετε αργυρά κουμπιά, για τους μεν άντρες σημαίνει κίνδυνο να χαθεί η περιουσία τους, ενώ για τις γυναίκες το όνειρο αποτελεί ση­μάδι μειωμένης ηθικής, κάτι που μπορεί να οδη­γήσει στην αμαύρωση της τιμής, επομένως και της υπόληψης.

Κουμπί χρυσό σημαίνει ότι το πρόσωπο που σας υπόσχεται αιώνια πίστη και αγάπη σάς απατά. Αν δείτε ότι ράβετε κουμπί σημαίνει ότι προσπαθείτε να συγκρατήσετε μάταια μια αγάπη που από μέρα σε μέρα φθίνει. Αν σας πέσει κου­μπί, σημαίνει ότι άδικα προσπαθείτε να διώξετε από την καρδιά σας αίσθημα το οποίο είναι πολύ βαθιά ριζωμένο. Αν ανάμεσα σε κέρματα βρίσκετε κουμπιά, το όνειρο σημαίνει ότι η νέα που επί χρό­νια πολιορκείτε πρόκειται να ανακοινώσει τους αρραβώνες της με κάποιον άλλο.