Αν δείτε στον ύπνο σας ότι γίνε­στε κουμπάρος παντρεύοντας φίλο σας, το όνειρο σημαίνει ότι κάποιος θα ζητήσει την υποστήριξή σας, και δεν πρέπει να του την αρνηθείτε, γιατί η επιλογή σας αυτή θα ωφελήσει και εσάς τον ίδιο. Αν δείτε ότι παντρεύετε ανθρώπους που είναι παντρεμένοι, σημαίνει ότι τα άτομα αυτά θα αντι­μετωπίσουν στενοχώριες στις οποίες θα ανακατευτείτε και εσείς, και θα στενοχωρηθείτε μαζί τους. Αν στο όνειρο άλλος παντρεύει εσάς, άλλος δηλαδή είναι ο κουμπάρος, το πρόσωπο τούτο πολύ σας βοηθά και είναι έτοιμο να κάνει πολλά για σας, αν φανείτε άξιος αυτής της εκτίμησης του.

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι βαφτίζετε παιδί φίλου σας και κατ’ αυτό τον τρόπο γίνεστε κουμπάρος του, το όνειρο σημαίνει ότι θα έχετε την ευλογία του θεού στο σπίτι σας, μαζί χαρά και αγαλ­λίαση. Αν γίνεστε κουμπάρος βαφτίζοντας άν­θρωπο ηλικιωμένο, κακοτυχίες θα έχετε και θα εμ­φανιστούν προσκόμματα στην ευτυχία σας. Αν δείτε ότι άλλος γίνεται κουμπάρος βαφτίζοντας εσάς τον ίδιο, ατύχημα θα σας συμβεί, όχι όμως και σπουδαίο. Αν δείτε ότι γίνεστε κουμπάρος του εραστή και της ερωμένης σας, βαφτίζοντας ή στεφανώνοντας, η μεν κόρη θα είναι λιγότερο επι­φυλακτική απέναντί σας, ο δε εραστής θα ζητή­σει από σας θυσίες.