Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κρα­τάτε κότσυφα κλεισμένο σε κλουβί, το όνειρο σημαίνει ότι η κακογλωσσιά του κόσμου αποφά­σισε να παραλάβει και εσάς, οπότε πρέπει να φροντίσετε ώστε να δώσετε όσο το δυνατόν λι­γότερες αφορμές. Αν στο όνειρο ακούσετε μόνο το σφύριγμα κότσυφα, σημαίνει ότι οι άνθρωποι σας κρυφά σάς κατηγορούν και εκθέτουν τα ιδιωτικά σας, όταν δε το καταλάβουν και μετανοή­σουν, θα είναι αργά. Αν δείτε ότι πιάνετε κό­τσυφα, οι ανώτεροι σας υποπτεύονται το άτομο σας και θα άρουν την εμπιστοσύνη με την οποία σας περιβάλλουν αν το όνειρο αυτό το δει γυ­ναίκα, ο σύζυγος της είναι πολύ καχύποπτος απέναντί της και την υποπτεύεται, καλό δε είναι να μη συμβάλει στην επιβεβαίωση της υποψίας του.

Αν σκοτώνετε κότσυφα, για μεν τους άντρες ση­μαίνει ότι πολύ κατακρίνεται η διαγωγή τους από τον κόσμο, διότι κατάντησε πραγματικά σκαν­δαλώδης, για δε τις γυναίκες ότι η συμπεριφορά και η διαγωγή τους θα γίνουν αιτία να μην πα­ντρευτούν ποτέ, ή οι παντρεμένες να μη ζήσουν καλά με τους άντρες τους. Κοτσύφια αν δείτε σε όνειρο να πετούν πολλά μαζί, θα λάβετε επιστολή που περιέχει προσωπικές ύβρεις και η οποία θα σας αναγκάσει να ζητήσετε ικανοποίηση· για τους στρατηγούς, το όνειρο αυτό σημαίνει προσεχή και νικηφόρα μάχη.