Αν δείτε το όνειρο αυτό, δε θα λάβετε ευ­χάριστη ερμηνεία, γιατί σημαίνει γενικά καθυ­στέρηση στην περαίωση υποθέσεων και στην ευό­δωση σχεδίων. Ως εκ τούτου, αν απλώς τη δείτε στον ύπνο σας, σημαίνει ότι θα χάσετε κάποια δίκη σας∙ αν την ακούτε να κακαρίζει, οι εχθροί σας άρ­χισαν να διαδίδουν πολλά εναντίον σας∙ για τις γυ­ναίκες ειδικά, το όνειρο σημαίνει ότι κάποια αντί­ζηλος τους τις συκοφαντεί για να προσελκύσει την αγάπη εραστού ή συγγενικού τους προσώπου. Αν δείτε στον ύπνο σας κότα με τα κοτοπουλά­κια της, έριδες και περιπλοκές σημαίνει ότι θα έχετε. Αν τη δείτε να κλωσάει αβγά, το όνειρο σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν σοβαρές παρεξη­γήσεις εξαιτίας ασήμαντης αφορμής. Αν δείτε ότι σφάζετε κότα, κάποιος εχθρός σας άσπονδος σας συκοφαντεί με μανία. Αν τη μαγειρεύετε, μάταια επίδειξη κάνετε, χωρίς κατά βάθος να έχει κα­μία αξία. Αν τρώτε κότα, το όνειρο σημαίνει απαλ­λαγή από φροντίδες και βάσανα.