Για το όνειρο αυτό δίνονται διαφορε­τικές ερμηνείες. Και αν μεν πρόκειται για πολλούς ανθρώπους που θα δείτε στον ύπνο σας μαζεμέ­νους σε ένα μέρος, πολύς λόγος θα γίνει για σας, και μάλιστα για καλό. Αν δείτε κόσμο πολύ που προσέρχεται στο σπίτι σας, λύπη σοβαρή θα δο­κιμάσετε και θα κλάψετε. Αν στο σπίτι σας προ­σέρχεται κόσμος και φαίνεται λυπημένος, είναι μάλιστα μαυροφορεμένος, το όνειρο σημαίνει ότι θα έχετε ευθυμία και χαρά και πολλές διασκεδά­σεις.

Αν δείτε ότι ο κόσμος μιλά για σας, θα λά­βετε ειδήσεις που δε θα έχουν καμία σχέση με την αλήθεια, θα ακούσετε δε με τα ίδια σας τα αφτιά να κατηγορούν άνθρωπο με τον οποίο σας συνδέει είτε φιλία είτε άλλοι λόγοι συμφέροντος. Αν πληροφορηθείτε ότι ο κόσμος κακολογεί γυ­ναίκα ή κόρη, η γυναίκα αυτή ή η κόρη θα ζητή­σει την προστασία σας, εσείς δεν πρέπει να την αρ­νηθείτε. Αν σε όνειρο ακούτε έξω από το σπίτι σας κόσμο να κραυγάζει και να θορυβεί, σημαίνει ότι θα σας γίνει πρόταση να αναλάβετε θέση υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Αν δείτε κόσμο να τρέχει σ’ ένα σημείο χωρίς να ξέρετε γιατί το κάνει και προς τα πού κατευθύνεται, σημαίνει ότι θα λάβετε πλη­ροφορίες τις οποίες επιδιώκετε να λάβετε.

Αν πα­ραπονιέστε ότι ο κόσμος σάς αντιπολιτεύεται ή σας μισεί, θα ακούσετε ότι ειπώθηκαν για σας καλά λόγια παντού∙ αν κόρη δει το όνειρο αυτό, θα της γίνει οπωσδήποτε πρόταση γάμου, όχι όμως από εκείνον που έχει στο νου της. Κόρη που μαθαί­νει ότι ο κόσμος την κατηγορεί και τη βρίζει θα μείνει για πολύ ακόμη γεροντοκόρη, καλό δε είναι να το πάρει απόφαση. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι μπροστά στον κόσμο φέρεστε με απρέπεια ή ότι διαπράττετε κάτι απαγορευμένο, θα λάβετε συγχαρητήρια από τους ανωτέρους σας για την καλή διαγωγή σας. Χήρα που θα ονειρευτεί οτι­δήποτε έχει σχέση με κόσμο, θα παντρευτεί γρή­γορα, αν και δε θα μπορέσει με το γάμο αυτό να λησμονήσει τον πρώτο της άντρα.