Αν δείτε στον ύπνο σας κόσκινο, ση­μαίνει ότι θα έλθετε σε λόγια με κάποιο φίλο σας και θα λυπηθείτε πολύ που η φιλία σας κατέληξε σ’ αυτό το σημείο. Αν δείτε ότι το χρησιμοποι­είτε, οικογενειακές έριδες θα αντιμετωπίσετε, θα έχετε δε λύπες και ατυχήματα. Αν δείτε ότι το που­λάτε, θα μάθετε για κάποιο φίλο σας δυσάρεστα νέα, ότι δηλαδή κατά τη συμπλοκή με κάποιον άλλο του συνέβη κάτι κακό∙ αν το αγοράζετε, εί­δηση καλή θα λάβετε∙ αν το επιδιορθώνετε, ση­μαίνει ότι χάνετε τον καιρό σας σε πράγματα ανά­ξια λόγου, τα οποία δε χρήζουν σημασίας και ιδι­αίτερης προσοχής. Αν γύφτος έλθει και σας προ­τείνει να διορθώσει το κόσκινό σας, για μεν τις γυ­ναίκες σημαίνει ότι ο άνθρωπος που τις προσεγ­γίζει θα επιβουλευτεί την τιμή τους, για δε τους άντρες ότι κάποιος δικός τους άνθρωπος τους δολιεύεται, οπότε καλό είναι να προσέξουν.