Αν απλώς δείτε κορόμηλα στον ύπνο σας, το όνειρο σημαίνει ότι θα σας κάνουν παρά­πονα φίλοι σας για την αδιαφορία σας. Αν τα κρα­τάτε, θα κάνετε εσείς παράπονα κατά της ερωμέ­νης σας. Αν τα τρώτε, και τα βρίσκετε ωραία και γλυκά, η ερωμένη σας θα σας κάνει παράπονα γιατί την παραμελείτε και δεν την αγαπάτε πλέον. Αν είναι ξινά ή άνοστα ή άγουρα, επιπλήξεις και λόγια πικρά θα ανταλλαγούν μεταξύ των δυο σας. Τα κορόμηλα αποτελούν πάντοτε προμήνυμα λό­γων πικρών, παραπόνων και πολλών δακρύων.